Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Förslag på övervakning av undervattensbuller i Östersjön

Vid årsskiftet avslutades det fyraåriga EU LIFE+ projektet Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape (BIAS). Projektet har syftat till att demonstrera hur förvaltningen av kontinuerligt undervattensbuller kan genomföras för Östersjön inom ramen för Havsmiljödirektivet. Läs mer...

Inventering av kräftor och stormusslor utifrån DNA-spår

AquaBiota kan nu erbjuda inventering av kräftor och stormusslor i sjöar och vattendrag med hjälp av eDNA. Genom ett fåtal mindre vattenprover från en sjö går det nu att avgöra om sjön hyser den akut hotade flodkräftan eller den främmande arten signalkräfta, eller båda arterna. Läs mer...

Utformning av kontrollprogram

AquaBiota har tagit fram förslag till rekommendationer för utformning av kontrollprogram för vindkraft i hav och sjöar. Projektet, som finansierats av kunskapsprogrammet Vindval, har genomfört en sammanställning och granskning av kontrollprogram från befintliga parker i flera Europeiska länder. Läs mer...
  • Naturvärden kring Gotland undersöktes av AquaBiota sommaren 2016 på uppdrag av länsstyrelsen på Gotland. De undersökta områdena var Ekstakusten, Södra Gotland, samt Salvorev och Kopparstenarna.
  • Nya ultrarena eDNA-extraktionslaboratorier invigdes i februari 2017. Laboratoriet uppfyller alla standarder för kontaminationsfria utrymmen, och utgör ett samarbete mellan AquaBiota Solutions AB och MoRe Research AB.
  • Undervattensmiljöer längs Gårdskärskusten i Uppsala län har kartlagts av AquaBiota på uppdrag av länsstyrelsen. Kärlväxtsamhällena knutna till naturtypen laguner utgjorde de högsta naturvärdena i området.

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by Mailchimp