Nieuwsbrief 25 - Februari 2016
Bekijk nieuwsbrief online
 Nieuwsbrief van André en Dorien Kamphuis
Bijbelvertalers in Tanzania
Nieuwsbrief 25  |  Februari 2016

Zeven jaar op het veld

We hebben alweer zeven jaar mogen dienen in Tanzania. We weten nog goed hoe op 29 januari 2009 onze brillenglazen besloegen toen we de vochtige hitte van Tanzania binnenstapten. En het was nog maar zeven uur ‘s morgens! Zeven jaar later voelen we ons thuis in Musoma en zijn we gewend aan de meeste dingen die horen bij het leven hier. Het is een voorrecht geweest om hier te dienen met de gaven die God ons heeft gegeven. Ondanks onze vele beperkingen en de uitdagingen waar we soms tegenaan lopen, zijn we dankbaar dat God altijd bij ons was, en ons gezegend heeft om voor Zijn koninkrijk te bouwen.

In deze nieuwsbrief: 
 • Het evangelie in de rieten bioscoop
 • Boeken met Lukas-evangelie uitverkocht en in herduk
 • Verrast door de taal van de buren
 • Kalender 2016 aan de muur
 • Uit de bus en grasmaaien
 • Zendingswerk zwaarder belast
 • Nieuwe donateurs gezocht
Bemoedigd door Fanueli
We hebben regelmatig wat geschreven over Fanueli, onze Maasai-vriend die we geholpen hebben bij zijn theologische opleiding. Regelmatig bel ik (André) Fanueli op om te horen hoe het gaat. Afgelopen maandag voelde ik me zo bemoedigd door ons gesprek. Hij vertelde hoe hij nog steeds veel rondtrekt in de Maasai-dorpen om te preken en te evangeliseren. Op veel plekken krijgt hij de gelegenheid om het evangelie uit te leggen in de eigen taal, en God heeft hem echt gezegend met liefde en bewogenheid voor de mensen. Ik was zo geraakt om te horen dat in de afgelopen tijd honderden mensen tot geloof zijn gekomen door zijn bediening, en dat hij de meesten van hen heeft mogen dopen. Hij is er zelf ook verwonderd over, want hij doet niet veel meer dan de mensen liefhebben en over Jezus vertellen.



We zijn zo blij om dit te horen, want dit was precies de visie die we zes jaar geleden kregen voor Fanueli, dat hij op deze manier een zegen voor de Maasai mensen zou zijn. Hij vertelde, “Vroeger heb ik 10 jaar lang gewerkt onder de Maasai, maar ik wist zo weinig. Ik heb zoveel dingen gebrekkig gedaan omdat ik zelf veel dingen niet begreep en niet wist hoe ik mensen pastoraal kon helpen. Na mijn studie in Musoma is het allemaal zo veel makkelijker geworden. Ik voel dat ik nu met veel meer overtuiging mensen kan dienen en de Bijbelse boodschap uitleggen!”

Laten we bidden dat er meer lokale zendelingen als Fanueli opstaan die trouw hun eigen mensen zullen dienen met het Evangelie.
Het Evangelie in de rieten bioscoop
Onlangs hebben we een film over het leven van Jezus vertaald in twee nieuwe talen: het Ikizu en het Kwaya. De film is nu in zes talen in onze regio beschikbaar, en we horen nog steeds bemoedigende berichten over hoe het mensen helpt. Regelmatig krijgen we nieuws dat mensen na het zien van de film tot geloof komen en nu naar de kerk komen om meer te leren. Een van de plekken waar we graag de DVDs in alle zes talen verspreiden zijn de kleine lokale bioscoopjes (zie foto). Dit zijn optreksels met rieten wanden waar normaal iedere dag mensen komen om voetbal te kijken of ordinaire vechtfilms. Op heel veel plekken is de film over Jezus nu een vast onderdeel van het programma, en het is de enige film die beschikbaar is in de eigen taal. Mensen komen er om allerlei verschillende redenen naar kijken, maar we geloven dat God kleine zaadjes plant in hun harten, en dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan waardoor ze Hem kunnen leren kennen.


De binnenkant van een van de bioscopen in de dorpen waar nu ook de film over het leven van Jezus te zien valt. Mensen worden soms in hun leven stilgezet op de meest onverwachte plaatsen!
Weer energie voor meer
Vorig jaar is een teleurstellend jaar geweest wat betreft de energie die ik (André) had. Verschillende dingen die ik altijd deed, bleken gewoon teveel gevraagd. Het werk op het vertaalcentrum was meer dan genoeg. Toch bleef ik de contacten met vrienden in de regio en het preken in de dorpen missen. Ik ben dan ook blij dat we het gevoel hebben dat ik er langzaamaan weer bovenop kom. Ik heb nu meer energie om tijd te steken in de vriendschappen die we hebben, en om weer regelmatig te preken in lokale kerken.

Boeken met Lukas-evangelie uitverkocht en in herdruk
Sinds 2012 zijn er een paar duizend bijbelboeken verkocht in de zeven talen van onze project. We hadden gedacht dat de eerste oplages van het Lukas-Evangelie groot genoeg zouden zijn tot het nieuwe Testament gepubliceerd wordt, maar dat blijkt dus niet goed ingeschat. We hebben daarom onlangs besloten om het Lukas-Evangelie in vier talen opnieuw te drukken. We zullen gelijk van de mogelijkheid gebruik maken om revisies door te voeren in de spelling en soms ook de inhoud. De vertalers hebben zelf nu veel meer ervaring en hebben vanuit de dorpen feedback gekregen welke dingen beter kunnen. Waar mogelijk hebben we de tekst verbeterd. We hopen later dit jaar de nieuwe boeken weer te kunnen gaan verspreiden.

Op de veerboot van Musoma naar Kinesi leest deze man uit het Lukas-Evangelie in Simbiti.
Verrast door de taal van de buren
Dominee Waynse is een van de Tanzaniaanse vertaaladviseurs in opleiding. We zijn erg blij met hoe hij zich ontwikkeld heeft en hij zal binnenkort niet alleen meer de Bijbel in zijn eigen taal gaan vertalen (Simbiti), maar ook andere vertalers helpen bij hun werk. Een van de buurtalen is Jita. Het is soms verleidelijk om te denken dat naburige talen de meeste dingen hetzelfde zeggen, maar dat is duidelijk niet altijd het geval. In het Simbiti kan iemand zonder problemen tot honderd tellen door de getallen 0 tot en met 9 te gebruiken.

Toen dominee Waynse het bijbelboek Jakobus in de Jita-taal moest controleren, kwam hij er tot zijn verrassing achter dat de Jita zes als “vijf en één” vertaald hadden.
Zijn vraag aan de vertalers was waarom ze niet gewoon “zes” gebruikt hadden. Het antwoord was simpel: “Omdat we geen woord voor ‘zes’ hebben. En ook niet voor ‘zeven’, ‘acht’ en ‘negen’.” In Jita gaat het tellen namelijk zo:

6 = vijf en één
7= vijf en twee
8= vijf en drie
9= vijf en vier
10= tien
11= tien en één
15= tien en vijf
16= tien en vijf en één
20= twee keer tien
26= twee keer tien en vijf en één
 
Heel logisch eigenlijk, en je kunt handig je vijf vingers en twee handen gebruiken bij het tellen.
Kalender 2016 aan de muur
In bijna ieder huisje waar je binnen gaat hangt een grote muurkalender. Meestal met grote foto’s van een voetbalteam of politieke grootheden. Eind vorig jaar heeft ons team kalenders gedrukt in de lokale talen, versierd met foto’s uit de eigen omgeving en een bijbeltekst uit de bijbelvertaling. De kalenders blijken erg populair, en het is een leuke manier om de lokale taal en de bijbelvertaling te promoten!

Dit is Aloïs, een verkoper op de lokale groentemarkt in Musoma met wie we al een tijdje bevriend zijn. Toen onze Nederlandse collega's Michiel en Hanneke Louter op een dag de nieuwe kalenders hadden meegenomen naar de markt, was het het gesprek van de dag. Aloïs wist heel wat mensen over te halen er ook één te kopen. 
Nog een paar jaar!
Vorige week hebben we als vertaalteam gekeken naar de vooruitgang in ons werk en prognoses gemaakt van hoeveel jaar we nog nodig hebben om het Nieuwe Testament af te ronden. Het was bemoedigend ook te zien dat het einde in zicht komt. Als alle vertalers nog drie jaar door kunnen vertalen, dan zullen we in 2020 in vier talen het Nieuwe Testament kunnen publiceren! De overige talen zullen volgen in de jaren erna. Dit betekent wel dat er heel veel bijbelboeken gecontroleerd moeten worden in acht talen door vertaaladviseurs en vertaalconsulenten. We vragen gebed om één of twee extra vertaaladviseurs voor ons project, zodat we alle teams zo goed mogelijk kunnen helpen.
Genesis gepubliceerd in Kabwa

Aron heeft er geen seconde van gemist: de viering van de opdraging van het boek Genesis in de Kabwa-taal. Een belangrijk boek uit het Oude Testament dat we nu al gepubliceerd hebben. Kijk op onze project-site voor een paar foto's van de viering. 
Uit de bus en grasmaaien
Sinds Tanzania een nieuwe president heeft, zijn er nogal wat dingen veranderd. Bepaalde bestaande wetten worden nu serieus genomen en nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

Iedere laatste zaterdag van de maand is het nu ‘nationale schoonmaakdag’. Ook de president zelf doet mee (foto). Iedereen wordt geacht zijn eigen tuintje keurig netjes op te ruimen tot de inspecteur komt om het te beoordelen. 
Wie niet goed genoeg heeft opgeruimd krijgt een flinke boete. Maar ook de openbare weg en de bermen moeten netjes gemaaid worden en de afvoergoten schoongeschept. Een hele klus. Soms worden busjes aangehouden en moet iedereen eruit om 10 minuten gras te maaien met een soort zeis. Daarna kan de reis weer vervolgd worden. Excuses dat iemand een afspraak heeft worden weggelachen. Het nationale motto is nu: iedereen aan de slag!

Zendingswerk zwaarder belast

Ook voor zendelingen zijn er enkele nieuwe maatregelen die nogal extra kosten met zich meebrengen. De eerste zes jaar dat we in Tanzania werkten, werden we beschouwd als vrijwilligers en hoefden we geen belastingen te betalen. Dat is nu allemaal veranderd. Alle zendelingen moeten een flink bedrag aan belasting betalen om hetzelfde werk te mogen doen. Wie weigert mag vertrekken. Ook is een verblijfsvergunning niet meer genoeg om in het land te blijven. Iedereen die enig werk doet, moet naast een verblijfsvergunning ook een werkvergunning aanvragen. En het is geen verrassing dat de nieuwe vergunningen peperduur zijn.Het is soms ontmoedigend dat zendingswerk op deze manier zo duur wordt, maar we willen als gasten in het land de overheid respecteren.
De kosten van het leven in Tanzania zijn in de afgelopen twee jaar ook enorm gestegen. Enerzijds door de inflatie in Tanzania waardoor heel veel producten en voorzieningen stukken duurder zijn geworden (de prijzen zijn soms verdubbeld). Anderzijds door de euro die veel van haar waarde heeft verloren. Omdat al onze inkomsten vanuit Nederland komen en omgerekend worden naar dollars, kunnen we met precies dezelfde giften steeds minder doen. Alles bij elkaar betekent dit dat er te weinig overbleef voor onze gewone werk- en leefkosten en dat we ons spaargeld uit eerdere jaren moesten aanspreken. Wycliffe heeft ons gevraagd een nieuwe realistische begroting te maken voor 2016 die alle kosten vermeldt en de nieuwe eurokoers verwerkt. Het thuisfrontcomité zal elders in deze nieuwsbrief meer hierover delen.

Alle kinderen nu op school

Michaja en Elisa kunnen ook dit jaar weer naar de Engelse zendingsschool in Musoma (LVLC). Een van de ouders uit ons team was bereid om een jaar les te gaan geven, en daarmee is de urgente situatie rond het tekort aan leerkrachten voor nu even opgelost. We zijn nog steeds op zoek naar een juf/meester voor de school. De kandidaten die geïnterviewd zijn konden helaas niet aangenomen worden. We hopen echt dat er voor het eind van dit schooljaar meer duidelijk wordt, want in 2017 zal een van de leerkrachten definitief afscheid nemen. Voor verschillende gezinnen is het bestaan van de school heel erg belangrijk. Ook wijzelf hopen echt dat onze kinderen daar de komende paar jaar les kunnen krijgen.

Op dit moment heeft de school twee leerkrachten en vijf voltijd-leerlingen. Drie leerlingen komen alleen voor keuzevakken. Over een paar maand zullen er vier voltijd-studenten bijkomen.

De jongste Kamphuis telg heeft inmiddels ook zijn eerste woordjes onder de knie. Ik (Dorien) geniet ervan om het proces van leren lezen nu in Aron te zien gebeuren! Hij voelt zich heel wijs en gaat elke taak van knippen tot schrijven met enthousiasme te lijf.
Bal onder de arm

Aron is dol op voetballen. Alles wat maar enigszins rond is, ziet hij als een voetbal. Ook in de weekenden speelt hij met ‘de groten mensen’ mee, en is de enige die na twee uur spelen alweer op het veld staat te dribbelen. Een paar weken geleden hebben we samen een goaltje van pvc-buizen en visnet gemaakt. Iedere middag als ik thuis kom, staat hij me met de bal onder de arm op te wachten: “Kunnen we weer voetballen, papa?” Het is me nog niet gelukt om nee te zeggen, als ik dat al zou willen.
Bedankt voor uw post!

In dit postvakje komen alle kaarten en brieven terecht die aan de Kamphuisjes in Musoma zijn geaddresseerd! Ook in het afgelopen jaar hebben we bijna elke week weer post gekregen. Heel hartelijk dank aan iedereen die ons en de kinderen heeft verrast en bemoedigd!

Bedankt!


We zijn samen met u dankbaar dat we zeven jaar hebben mogen dienen in Tanzania. Ondanks de moeilijke momenten die er ook waren, was het een voorrecht !


Het gebed en de steun van onze trouwe achterban en onze thuisgemeente hebben hierin een cruciale rol gespeeld. Zonder hen zouden we waarschijnlijk niet meer in Tanzania zijn. We hopen dat we ook in 2016 weer samen mogen werken om heel veel mensen toegang te geven tot de Bijbel in de taal van hun hart. 


Hartelijke groet uit Tanzania,
André en Dorien

 
Gebedspunten
 • Bid om een opwekking in de regio waarin we werken!
 • Bid om nieuwe energie en gezondheid voor ons gezin.
 • Bid voor onze bijbelvertalers en hun gezinnen.
 • Bid voor voldoende inkomsten voor dit nieuwe jaar.
Van het Thuisfrontcomité

Financiele situatie - Nieuwe donateurs gezocht!

Via deze nieuwsbrief willen we u ook op de hoogte stellen van de financiele situatie. Afgelopen jaren konden we de uitgaven telkens dekken vanuit de inkomsten, grotendeels vanuit de vaste bijdragen. Vorig jaar is dat niet gelukt. De vaste bijdragen dekken niet langer de uitgaven. 

Is dat nu direct ernstig? Nee. Gelukkig hebben we ook vorig jaar weer veel incidentele giften ontvangen. We zijn daar uiteraard erg blij mee. Het is bemoedigend om te zien hoe er telkens weer allerlei acties, stichtingen of personen hun bijdrage willen leveren! 

Ieder jaar lopen de kosten wat verder op.  Behalve dat opgroeiende kinderen meer kosten, zijn er ook andere factoren die buiten onze invloed vallen (zoals bijv. de Tanzaniaanse werk- en verblijfsvergunningen, nieuwe belastingen, de eurokoers en de inflatie). Het zijn extra kostenposten waar we gewoon invulling aan moeten geven. 

Kortom - eenvoudig en goed samengevat - er zijn meer vaste inkomsten nodig. Graag willen wij een grotere groep mensen betrokken laten worden als vaste donateur. 

Dus:
 • Leest u de nieuwsbrief, maar bent u geen donateur? Overweeg dan vandaag nog donateur te worden. Uw bijdrage is zeer welkom!
 • Kent u in uw directe vrienden- of familiekring misschien mensen die wij hiervoor zouden mogen benaderen? Of misschien wilt u hen zelf wel op het werk van André en Dorien wijzen en hen uitnodigen dit werk te steunen. In ieder geval doen we bij deze de oproep om hierin mee te denken.
 • Bent u al vaste donateur? We zijn heel dankbaar met uw structurele gift en uw trouw daarin. Wanneer u de mogelijkheid hebt uw bijdrage te verhogen, nodigen wij u graag uit dit in overweging te nemen.

Hartelijk bedankt!
De penningmeester
Online geven > Klik hier om online uw gift over te maken of om ook donateur te worden.
TFC en giften
Email: thuisfront@bijbelvertaalwerk.nl
Tel. thuisfrontcomité: 0318-638498
Tel. penningmeester: 0318-611243

Giften zijn welkom op rekeningnummer 
NL69RABO0145967905 t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis

Wycliffe Nederland: 
www.wycliffe.nl
Contact
Email: kamphuis@bijbelvertaalwerk.nl
Weblog: www.bijbelvertaalwerk.nl

André en Dorien Kamphuis
c/o SIL International
P.O. Box 1235, Musoma
Tanzania, East Africa

Tel. André: +255 788 275 335 
Tel. Dorien: +255 684 945 649 
Share
Tweet
Forward
Ons mail-adres is:
Familie Kamphuis
PO Box 7126
Kigali, Gasabo
Rwanda

Add us to your address book


uitschrijven    gegevens bijwerken

Email Marketing Powered by Mailchimp