Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
42. dvojčíslo
november - december 2015
emn.sk
ec.europa.eu/emn 

USKUTOČNILI SME


1. - 2. decembra 2015 
zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Bratislava v spolupráci s Migračným úradom MV SR konferenciu "Integračné programy
pre osoby s medzinárodnou ochranou"
 a následne Expertný okrúhly stôl. Na konferencii vystúpili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE), štátnej správy krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska a domáci experti v tejto oblasti.


čítajte ďalej+
PUBLIKÁCIE EMN
 

Prevádzačstvo migrantov: charakteristika, reakcie a spolupráca s tretími krajinami


Štúdia poskytuje informácie o rozsahu, charakteristike a trendoch v oblasti prevádzačstva migrantov z tretích krajín do EÚ. Zároveň analyzuje právne a politické rámce, ako aj programy a operácie, ktoré zaviedli vybrané členské štáty EÚ a tretie krajiny v boji proti prevádzačstvu do EÚ.

čítajte ďalej+

PUBLIKÁCIE EMN


Určovanie nedostatkových profesií a potrieb pracovnej migrácie z tretích krajín v EÚ

Súhrnná správa poskytuje prehľad o mechanizmoch, ktoré členské štáty EÚ používajú pri stanovovaní nedostatkových pracovných profesií a vyčíslení potrieb pracovnej migrácie. Okrem toho hodnotí, akým spôsobom a akými nástrojmi je monitorovaný dopad pracovnej migrácie na národné pracovné trhy. 

čítajte ďalej+

AD HOC OTÁZKY EMN


Belgicko sa členských štátov EÚ a Nórska pýtalo, či zaviedli opatrenia v oblasti prevencie neregulárnej migrácie vo forme kampaní zameraných na vodičov nákladných vozidiel, dopravné firmy a operátorov parkovísk. Takéto opatrenia zaviedli 2 z 24 odpovedajúcich štátov. Niektoré štáty v tejto súvislosti zaviedli opatrenia ako napríklad listy pre dopravné spoločnosti, ktoré informovali o neregulárnej migrácii s možnosťou využitia helplinky, školenia pre zamestnancov železničných staníc, veľkých čerpacích staníc, cestovných kancelárií predávajúcich autobusové lístky, oficiálne vyhlásenia pre taxikárov a osobné automobily občanov o sankciách za prevážanie neregulárnych migrantov atď. 
 
Nemecko sa zaujímalo, aký druh a výšku podpory poskytujú členské štáty EÚ a Nórsko žiadateľom o azyl. V 19 z 23 
odpovedajúcich krajín je žiadateľom o azyl poskytnuté „vreckové“ a základná podpora vo forme poukážok. Výška vreckového pre jednotlivca na mesiac sa pohybuje v rozmedzí od 9,50 € do 143 €. Rodinám, ktoré sú ubytované mimo azylových zariadení, nie je vyplácaná finančná podpora v 12 štátoch. Nefinančná pomoc zahŕňa takmer vo všetkých štátoch ubytovanie, oblečenie, hygienické potreby a pod. Vo všetkých štátoch je pre žiadateľov o azyl dostupná zdravotná starostlivosť. 

Slovensko sa pýtalo, či majú členské štáty EÚ a Nórsko integračné programy pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou. Z 23 odpovedajúcich krajín majú pre túto skupinu migrantov vypracovaný samostatný integračný program 4 štáty, ktoré ho zaviedli iba nedávno. 5 krajín takýto program v súčasnosti pripravuje. Vo viacerých štátoch sú integračné opatrenia pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou súčasťou širšie koncipovanej integračnej alebo migračnej politiky alebo priamo politík v oblasti vzdelávania, práce, kultúry, či zdravia. Najčastejšie sú integračné programy a opatrenia financované zo štátneho rozpočtu a doplnkovo z fondov EÚ.

INÉ PUBLIKÁCIE


Farsight: Tri perspektívy na prevádzačstvo migrantov (Three perspectives on migrant smuggling).

IOM - Gallup: Ako vo svete vnímajú migráciu (How the World Views Migration).

IOM: Migračné iniciatívy 2016: Riadenie migrácie a udržateľný rozvoj (Migration Initiatives 2016: Migration Governance and Sustainable Development).

UNHCR: Som tu, patrím: Naliehavá potreba zamedziť prípadom detí bez štátnej príslušnosti (I am here, I belong: The urgent need to end childhood statelessness).

Migration Policy Centre: 2015: Rok kedy sme si pomýlili utečencov s votrelcami (2015: The year we mistook refugees for invaders).
Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a Nórska. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Páči sa vám toto číslo E-newslettra EMN? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Viac informácií o EMN sa dozviete tu:
Webová stránka EMN
IOM na facebooku
IOM na YouTube
Copyright © 2016 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR, All rights reserved.


Odhlásiť sa z odoberania E-newslettra EMN
Upraviť nastavenie odoberania


Email Marketing Powered by Mailchimp